SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
spekulativ [-i´vel.spek´-] adjektiv ~t spekul·at·iv1som har att göra med fritt och fantasi­fullt tänkande admin.af.komm.en allt­för spekulativ tolkningsedan 16522som har att göra med ut­nyttjande av väntad pris­förändring om affär e.d. admin.ekon.en spekulativ affärspekulativ marknadsprissättningäv.som kan ut­sättas för spekulation konst och an­dra spekulativa objektäv. om före­teelse som mer indirekt är före­mål för ekonomisk spekulationen rent spekulativ filmsedan 1768