publicerad: 2021  
spekulera spekulerade spekulerat
verb
spekule´ra
1 tänka fritt och fantasi­fullt särsk. på in­vecklad fråga
JFR fundera
någon spekulerar i/om/över någon/något/sats
någon spekulerar i någon
någon spekulerar i något
någon spekulerar i sats
någon spekulerar om någon
någon spekulerar om något
någon spekulerar om sats
någon spekulerar över någon
någon spekulerar över något
någon spekulerar över sats
spekulera över världs­gåtorna; det spekulerades mycket om orsakerna till själv­mordet
belagt sedan 1557; av lat. specula´ri 'se sig om­kring; speja', till spec´ere 'se'; jfr ur­sprung till spegel, spektakel
2 göra affärer i syfte att dra nytta av väntade pris­förändringar
någon spekulerar i/på något
någon spekulerar i något
någon spekulerar på något
spekulera på börsen; spekulera i främmande valutor
äv. visa intresse för att köpa
spekulera på ett hus
äv. ut­vidgat i fråga om tvivel­aktigt handlande i vinstsyfte
en regissör som spekulerar ohöljt i våld och sex
belagt sedan 1824
spekuleraspekulerande, spekulering, spekulation