publicerad: 2021  
tjäder tjädern tjädrar
tjädr·ar
substantiv
tjä´der
en stor, mörk, ganska skygg skogs­höns­fågel med kraftiga fjäderklädda tarser, lång rundad stjärt och egendomligt, ljudligt parnings­beteende
JFR orre 1
tjäderhona; tjäderhöna; tjäderlek; tjädertupp; speltjäder
tjädrarna spelade för fullt
belagt sedan 1471–72 (Kämnärsräkenskaper i Stockholms stads skottebok); fornsvenska thiädhur; nord. ord, besläktat med grek. tet´rax 'orre'; av ljud­härmande urspr.