SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ställ`ningstagande substantiv ~t ~n ställ·nings|­tag·and·etut­tryckande av viss å­sikt i viss fråga, vanligen inne­bärande att man stöder ngn part i en strid e.d. komm.ett moraliskt ställningstaganderegeringens ställningstagande i klimat­fråganett ställningstagande (för/mot ngn/ngt/att+V/SATS)sedan 1906efter ty. Stellungnahme med samma betydelse