publicerad: 2021  
stärkelse stärkelsen
stärk·els·en
substantiv
stär`kelse
ett kol­hydrat som före­kommer som reservnäring hos växter och är ett viktigt närings­ämne för människan; i bl.a. ris, majs, vete och potatis
stärkelserik
enzymer som bryter ner stärkelse
spec. som medel att göra klädes­plagg styva
bomullstyg glänsande av stärkelse efter strykning
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons skrifter (Nordling)); fornsvenska stärkilse