SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stätt`a substantiv ~n stättor stätt·antrappa över gärds­gård jordbr.klättra över stättansedan 1420öppet brev utfärdat av borgmästare och råd i Söderköping om tomtförsäljning (Svenskt Diplomatarium)fornsv. stätta; bildn. till stiga