publicerad: 2021  
stålhätta stålhättan stålhättor
stål|­hätta
substantiv
stå`lhätta
stål­förstärkning av främsta delen av fotbeklädnad främst på skydds­sko men ibland all­männare
skor med stål­hätta
belagt sedan 1947