SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
statis´tisk adjektiv ~t stat·ist·isksom ut­förs eller erhålls enligt statistikens metoder admin.af.statist.statistiska beräkningarstatistiska upp­gifterpartiets upp­gång var statistiskt säker­ställd (adv.)äv.som har att göra med statistik Statistiska central­byrånstatistisk teorisedan 1723