SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
statsbärande [stat`s-el.sta`ts-] adjektiv, ingen böjning stats|­bär·andesom spelar en konstant dominerande roll i det politiska livet särsk. om politiskt parti i enparti­stat admin.pol.ibl. äv. om parti som vanligen är i regerings­ställning i demokratiskt systemvissa samhällsforskare talar om den svenska social­demokratins unika ställning som statsbärande parti under en stor del av 1900-taletsedan 1943