SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stava sig ige´nom verb stavade stavat stav·ar sig i|­gen·omlångsamt läsa (nästan) bok­stav för bok­stav pedag.hon kan stava sig igenom en enklare rysk textstava sig igenomsedan 1928