publicerad: 2021  
stekfett stek­fettet
stek|­fett·et
substantiv
ste`kfett
mat­fett som främst an­vänds vid stekning till skillnad från smör, smörgås­margarin och dylikt
belagt sedan 1730