publicerad: 2021  
stelna stelnade stelnat
verb
ste`lna
över­gå från flytande till fast form vanligen vid en bestämd temperatur; om ämne
MOTSATS 2smälta 1 JFR 1frysa 2
stelna (till)
stelnad lava; stelnat stearin
äv. ibland med partikelntill bli stel spec. på grund av känslo­mässig reaktion; om person el. kropps­del
hon ville sträcka på sina stelnade leder; hans leende stelnade till en grimas; hon stelnade till när hon hörde något prassla under sängen
äv. bildligt om något som inte förändras el. ut­vecklas
ett stelnat byråkrat­språk; stelnade ut­tryck
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); 1611 i sin nuv. form; fornsvenska stirdhna; till stel
stelnastelnande, stelning