SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ste`lna verb ~de ~t stel·naröver­gå från flytande till fast form vanligen vid en bestämd temperatur; om ämne fys.psykol.MOTSATSantonym2smälta 1 JFRcohyponym1frysa 2 stelnad lavastelnat stearinäv.ibl. med partikelntill bli stel spec. på grund av känslomässig reaktion; om person el. kropps­del hon ville sträcka på sina stelnade lederhans leende stelnade till en grimashon stelnade till när hon hörde något prassla under sängenäv. bildligt om ngt som inte förändras el. ut­vecklasett stelnat byråkrat­språkstelnade ut­tryckstelna (till)sedan senare hälften av 1400-talet SOU; 1611 i sin nuv. formLatinskt-svenskt glossariumfornsv. stirdhna; till stel Subst.:vbid1-341296stelnande, vbid2-341296stelning