publicerad: 2021  
stenkast sten­kastet, plural sten­kast, bestämd plural sten­kasten
sten|­kast·et
substantiv
ste`nkast
kast av sten
ofta som informellt mått kort av­stånd
huset ligger bara ett sten­kast från sjön
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska stenkast