publicerad: 2021  
stenografi stenografin
steno·grafin
substantiv
stenografi´
ett system för snabb­skrift där varje bok­stav i alfabetet mot­svaras av ett lätt­skrivet tecken och där tecken finns äv. för språk­ljud, bokstavs­kombinationer el. hela ord
stenografiblock; stenografitecken
belagt sedan 1826; av engelska stenography med samma betydelse; bildn. till grek. stenos´ 'smal, trång' och graph´ein 'skriva'