SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stenogram´ substantiv ~met, plur. ~, best. plur. ~men steno·gramm·etned­teckning av muntligt med­delande, ut­förd med stenografi bok.stenogramblocksedan 1887till grek. stenos´ ’smal; trång’ och gramm´a ’skrift’