SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stereofoni´ substantiv ~n stereo·foninen metod för upp­tagning och åter­givning av ljud som syftar till att ge lyssnaren en upp­fattning om den rumsliga grupperingen av de o­lika ljud­källorna vid inspelningstillfället musikradiotekn.sedan 1953till stereo och fon