SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stereotypi´ substantiv ~n ~er stereo·typi·er1en­formighet i uttrycks­sätt, tänke­sätt e.d. psykol.JFRcohyponymslentrian spec.ett symtom vid vissa mental­sjukdomar, som inne­bär att den sjuke ständigt upp­repar vissa rörelser, ord eller satser sedan 18752fram­ställning av dubblettryckformar genom av­gjutning bok.sedan 1826