SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1stick`a substantiv ~n stickor stick·antunn vass flisa av trä handarb.hush.JFRcohyponymsprötcohyponym1speta spänta stickorhon har fått en sticka i fingretäv. om av­långt, mindre före­mål, ofta av trä, särsk. om tänd­stickatändstickakänn efter med en sticka om sparrisen är mjukhan tände brasan med de långa stickornasärsk.redskap för stickning strumpstickasmal som en stickasesmal 2 sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. stikka; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. stigma; jfr även steka
2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker stick·er1trycka (vasst före­mål) in i eller i­genom mjukt material kokk.sticka sprutan i armensticka nålen genom tygetäv.genom­borra (med vasst före­mål) och hålla fast SYN.synonymspetsa 2 sticka en sill­bit på gaffelnäv. bildligt om irriterande el. smärtsam ljud-, lukt- el. smak­förnimmelse; äv. abstraktsolen stack i ögonenättikslukten stack i näsanlöne­förmåner för vissa grupper som sticker i ögonensticka ngt (i/genom/på ngt), sticka ngn/ngt (med ngt), sticka (ngn) i ngtvara hugget som stucketsehugga 1 sedan 1541i de flesta bet. ombildn. av stinga; i bet. 4 dock av lågty. stikken med samma betydelse 2ibl. med partikel, särsk.ut föra in i eller i­genom öppning NollJFRcohyponymstoppa 6 stickkontaktsticka handen i byx­fickansticka plån­boken i bak­fickansticka fötterna i skornadet var så kallt att han inte hade stuckit näsan utan­för dörren på hela dagenhan stack ut huvudet genom fönstretäv. om över­föring av före­mål genom liknande handlinghan stack en krona i pojkens nävehon stack till hunden en god­bit då och dåsticka (ut) (ngt) (ngnstans)inte sticka under stol med ngtsestol 1 sticka huvudet i busken/sanden sehuvud 1 sticka ut hakanse1haka sedan 15413vanligen med partikel, särsk.fram, ut tydligt fram­träda om spetsigt före­mål NollJFRcohyponympekacohyponymskjuta 3 några växter stack fram ur sten­läggningentaggarna stack ut åt alla hålludden sticker ut i sjönsticka (fram/ut)sedan 16424ha visst djup om båt sjö.segel­båten sticker 1,44sticka MÅTTsedan 16895ibl. med partikel, t.ex.ut, över ge sig av vard.Nollvi sticker till landet nujag sticker ut ett taghon stack över till grannen ett tagspec.smita han stack från olycks­platsendet är polisen, vi sticker!sticka (ut/över) (ngnstans)sedan 15786spela ett högre kort än det dit­tills högsta i kort­spel spel.han stack kungen med essetsticka (ngt) (med ngt)sedan 17347tända Nollhan stack eld på ladanfienden stack staden i brandsticka ngt på/i ngtsedan ca 1430Själens tröst8gravera (koppar- eller stål­stick) konstvet.sticka gravyrersticka ngtsedan 16539ge efter på tross e.d. sjö.sticka på trossensticka (på ngt)sedan 168910skifta om färg el. färgad yta konstvet.färgen sticker i blåttsticka i ngtsedan 1691Subst.:vbid1-341920stickande (till 1, 2, 4 - 10), stickning (till 1, 2, 6, 8 + 9); 2stick (till 1)
3stick`a verb ~de ~t stick·arfläta samman maskor av garn till samman­hängande materialstycke med hjälp av stickor el. med hjälp av spec. maskin Nollsese1sticka JFRcohyponymvirkacohyponymväva hon stickade medan hon lyssnade på radionäv. i konstruktioner med objekttill­verka (plagg) med garn och stickor sticka en tröjasticka ragg­sockoren stickad mössaäv. i fråga om viss typ av broderingsticka med guld­trådsticka (ngt)sedan 1733; ca 1280-talet i bet. ’brodera’testamente upprättat av Brynolf Haroksson till förmån för Nydala kloster (Svenskt Diplomatarium)ombildn. av lågty. strikken eller ty. stricken med samma betydelse, med an­slutning till 2sticka Subst.:vbid1-341931stickande, stickning