publicerad: 2021  
stigarledning stigar­ledningen stigar­ledningar
stig·ar|­led·ning·en
substantiv
sti`garledning
1 rör­ledning in­om ett värme­lednings­system som går från pannan upp till de olika våningarna i en byggnad
belagt sedan 1953
2 elektrisk ledning som ut­går från en stigar­central och som ledningar till de en­skilda abonnenterna an­sluts till
belagt sedan 1909