publicerad: 2021  
stigfinnare stig­finnaren, plural stig­finnare, bestämd plural stigfinnarna
stig|­finn·ar·en
substantiv
sti`gfinnare
person som är skicklig på att orientera sig och ta sig fram i vild­mark
spec. skämtsamt orienterare
belagt sedan 1893; efter engelska pathfinder med samma betydelse, till path 'stig' och find 'finna'