publicerad: 2021  
stilfigur stil­figuren stil­figurer
stil|­fig·ur·en
substantiv
sti`lfigur
språkligt konst­grepp ofta anv. i syfte att nå viss effekt
SYN. figur 5
kontrast, över­drift och andra stil­figurer
belagt sedan 1927