SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sti´mulus substantiv, plur. stimuli el. ~, n-genus el. neutr. stimul·usngt som fram­kallar kroppslig reaktion psykol.JFRcohyponymresponscohyponymretning in­om vissa skolor tycktes allt mänskligt beteende beskrivas i termer av stimulus och responssedan 1795av lat. stim´ulus ’udd; tagg’; besl. med stil