publicerad: 2021  
starr starren
starr·en
substantiv
1 typ av ögonsjukdom särsk. om så­dan som inne­bär grumling av linsen
starroperation; åldersstarr
grå starr kallas även "katarakt"
äv. om ögonsjukdom som känne­tecknas av en ökning av vätske­trycket i ögon­kamrarna
JFR glaukom
grön starr
belagt sedan ca 1645; av lågtyska star, tyska Star med samma betydelse, till starren 'stirra'; nära besläktat med starr 2
2 typ av halv­gräs som har tre­kantigt strå och oansenliga blommor i tätt ax och som vanligen växer på våt mark
starrgräs; starrmosse; starrtuva; dystarr; flaskstarr; gråstarr; harstarr; hundstarr; stjärnstarr; trådstarr
starr är på vissa håll en viktig betes­växt, inte minst i Norr­land
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska star; nära besläktat med tyska starr 'styv; stel'; jfr ur­sprung till halsstarrig