publicerad: 2021  
strålande ingen böjning
strål·ande
adjektiv
strå`lande
utomordentlig
en strålande prestation; en strålande idé; strålande nyheter; hon visade strålande form
ibland med viss bi­betydelse av ljusstrålning
en strålande dag
belagt sedan 1819
Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
lugn står hon med strålande pannan. Esaias Tegnér, Det eviga (ca 1810)