publicerad: 2021  
strapats strapatsen strapatser
strapats·en
substantiv
strapat´s
vanligen plur. hård an­strängning vid längre färd eller dylikt ofta äventyrlig så­dan
strapatsfylld; strapatsrik
fjäll­vandringens strapatser
belagt sedan ca 1709; via tyska av ita. strapazzo 'omild behandling; strapats'; trol. besläktat med 1straff!!