publicerad: 2021  
stressor stressorn stressorer
stress·or
substantiv
stress`or
ofta plur. faktor som kan ut­lösa stress
yttre och inre stressorer; individens sätt att hantera stressorer kan samman­fattas i begreppet coping, som betyder "bemästrande"
belagt sedan 1963