SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stridslysten [strit`s-] adjektiv stridslystet stridslystna strids|­lyst·ensom (gärna) söker konflikt av fysiskt el. intellektuellt slag admin.psykol.JFRcohyponymstridbar 2 de kände sig trotsiga och stridslystnaäv. om handling e.d.hon svarade i stridslysten tonsedan 1830