publicerad: 2021  
studentkår student­kåren student­kårer
stud·ent|­kår·en
substantiv
studen`tkår
samman­slutning för studerande vid ett universitet eller en hög­skola
med­lemskap i student­kåren
äv. om mot­svarande administration el. lokal
bok­bytar­dag på student­kåren; gå på fest på student­kåren
belagt sedan 1817