SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stu`diebidrag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en studie|­bi·drag·etstatligt bi­drag till ungdomar mellan 16 och 20 år som går i (gymnasie)skolan och äv. till vissa vuxen­studerande; kan i det förra fallet ses som en fort­sättning på barn­bidraget ekon.pedag.sedan 1949