SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sub- förled under- NollMOTSATSantonymsuper- subkultursubmarinsubstandardsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. sub- (i subdiakn ’subdiakon, underdiakon’); av lat. sub´ ’under’