SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
subsidiarite`tsprincip substantiv ~en sub·sidi·ar·itets|­princip·envanligen best. f. principen att beslut ska fattas så nära de direkt berörda som möjligt och på den nivå där kompetensen är störst; en bärande tanke i Europasamarbetet samh.SYN.synonymnärhetsprincip enligt subsidiaritetsprincipen kan den lägsta lämpliga besluts­nivån i­bland vara kommunerna, i­bland nationella parlament, i­bland den europeiska unionensedan 1975av ty. Subsidiaritätsprinzip med samma betydelse; till lat. subsidia´rius ’reserv-’; jfr subsidier