publicerad: 2021  
suggerera suggererade suggererat
verb
suggere´ra
på­verka genom suggestion
suggerera någon (till något/att+verb)
suggerera någon (till något)
suggerera någon (till att+verb)
suggerera någon (att+verb) suggerera fram något
de suggererades till att tro på hans orimliga förklaring
ibland med stark ton­vikt på resultatet vanligen med partikelnfram
dekoren suggererade fram den rätta kusliga stämningen
belagt sedan ca 1825; av lat. sugger´ere 'lägga under; bära fram; in­giva'
suggererasuggererande, suggerering, suggestion