publicerad: 2021  
cellulosa cellulosan
cellul·os·an
substantiv
cellulo`sa
ett organiskt ämne med mycket långa molekyl­kedjor, som ut­gör stöd­substans i växternas cell­väggar och där­igenom ger växterna håll­fasthet; spec. om detta ämne som utgångs­material för fram­ställning av pappers­massa
cellulosaindustrin; sulfitcellulosa
äv. om kemiskt fram­ställd pappersmassa
belagt sedan 1847; bildn. till nylat. cellulo´sus 'rik på små celler', till lat. cell´ula 'liten cell'; jfr ur­sprung till cell