publicerad: 2021  
summarisk summariskt summariska
summ·ar·isk
adjektiv
summa´risk
som bara tar upp huvud­dragen
en summarisk över­sikt
äv. som sker utan sed­vanlig in­gående prövning
en summarisk rätte­gång; en summarisk dom
belagt sedan 1615; till 1summa!!