SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
svå`righet substantiv ~en ~er svår·ig·het·endet att vara svår psykol.upp­giftens svårighet låg i själva formuleringenäv.an­strängning med stor svårighet lyckades han fort­sätta resanhon klarade upp­giften utan svårighetäv.vanligen plur. JFRcohyponymproblem 1cohyponymbekymmercohyponymbesvär 1 ekonomiska svårigheternågra av barnen hade svårigheter med engelskansvårigheter (med ngn/ngt/att+V)sedan 1632efter ty. Schwierigkeit med samma betydelse; till svår