publicerad: 2021  
svada svadan
svad·an
substantiv
sva`da
ord­rikt prat vanligen utan mer väsentligt inne­håll
försäljarens svada; agitatorns svada
äv. om mot­svarande förmåga
hon har en otrolig svada
belagt sedan 1674; av lat. sua´da 'övertalningskonst'