SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sva`rande substantiv ~n, plur. ~ svar·and·enperson som en annan person fram­ställer krav till i rätte­gång jur.yrk.MOTSATSantonymkärande svarandesidasedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. svarandi