publicerad: 2021  
svear plural
sve·ar
substantiv
sve`ar
in­vånare i Svea­land under forn­tiden särsk. i Mälardalen
sveakonung
ett stycke in på 1000-talet var svear och götar förenade i ett rike
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska svear, sviar; av om­diskuterat urspr.