publicerad: 2021  
svenskamerikan svensk­amerikanen svensk­amerikaner
svensk|­amer·ik·an·en
substantiv
sven`skamerikan
svensk som ut­vandrat till Amerika särsk. Nord­amerika
äv. om ättling till så­dan person, som i viss ut­sträckning bevarat svenskt språk och svensk kultur
belagt sedan 1890