publicerad: 2021  
synkope synkopen
syn·kop·en
substantiv
syn´kope
bort­fall av obetonad vokal eller stavelse in­uti eller i slutet av ord
belagt sedan 1651; se ur­sprung till synkop