publicerad: 2021  
synkrotron synkrotronen synkrotroner
syn·kro·tron·en
substantiv
[-å´n]
apparat för acceleration av elektroner och protoner
belagt sedan 1946; till synkron och grek. -tron, ändelse som betecknar verk­tyg; jfr ur­sprung till cyklotron