SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1syss`la substantiv ~n sysslor syssl·an1göro­mål Nollbisyssladagliga sysslorpraktiska sysslor i hemmetsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. sysla ’göro­mål; befattning; ämbetsdistrikt’; till 2syssla 2i vissa sammansättn. an­ställning arb.portvaktssysslavaktmästarsysslasedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga3typ av orkidé med lansettlika blad och stora blommor utan sporre bot.rödsysslasvärdsysslasysslorna till­hör vår växt­världs yppersta skönhetersedan 1890av o­klart urspr.
2syss`la verb ~de ~t syssl·ar1med prep.med vara i verksamhet med ngt NollJFRcohyponymhålla på 1 hon sysslade med jul­förberedelserpå fri­tiden sysslade han med folk­musiksyssla med ngt/att+Vsedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)fornsv. sysla ’ut­rätta’; nordiskt ord 2med prep.med (yrkesmässigt) ägna sig åt arb.JFRcohyponymjobba 1 på sin nya arbets­plats ska hon främst syssla med personal­frågorsyssla med ngt/att+Vsedan ca 1745Subst.:vbid1-352619sysslande; 1syssla