SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
täck`organisation substantiv ~en ~er täck|­org·an·is·at·ion·enorganisation som i skydd av sitt namn eller an­seende bedriver annan verksamhet än den upp­givna admin.samh.en CIA-finansierad täckorganisation för underrättelse­verksamheten i landettäckorganisation (för ngt)sedan 1940-talet