publicerad: 2021  
töet el. tön
tö·et
substantiv
(vinter)väderlek med temperatur över noll grader
töa; töblåst; töföre; töväder
ofta sär­skilt med tanke på mot­svarande snö- och issmältning
töföre; tövalla
ny­snö som snart gick över i tö
det som göms i snö kommer upp i tö se snö
belagt sedan 1496 (brev från biskop Magnus i Åbo m.fl. till ärkebiskop Jakob (Arwidsson)); fornsvenska thö; till töa