SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tack`samhet substantiv ~en tack·sam·het·enkänsla av att man har an­ledning att tacka komm.tacksamhetsbetygelsedjup tacksamhetkänna tacksamhetfyllas av tacksamhetut­trycka sin tacksamhetvisa tacksamheterbjudandet mot­togs med glädje och tacksamhethan betygade henne sin tacksamhetspec. i ett ut­tryckvi sänder en tacksamhetens tanke till NN som inte kan vara med oss i dagtacksamhet (mot ngn) (för/över ngt/att+V/SATS)sedan 1578