publicerad: 2021  
tag taget, plural tag, bestämd plural tagen
tag·et
substantiv
1 i vissa ut­tryck (fast) om­slutning av något med handen
SE ta 1 JFR grepp 1
ett tag (i/om något)
ett tag (i något)
ett tag (om något)
ett stadigt tag (i något); ett kramp­aktigt tag (i något); fatta tag i något; suga tag i något; släppa taget; hon tog tag i trapp­räcket; de högg tag i var­andras händer; hon grep tag i liv­linan; han tappade taget och föll
äv. all­männare om fysisk kontakt, sär­skilt vid kamp
tuffa tag; det var hårda tag i matchen; han fick ta ett tag med "världens starkaste man" på cirkusen
äv. med tanke på det man fattar om
ta ett djupt tag i plån­boken
äv. bildligt i ut­tryck för beslutsamt in­gripande eller dylikt
det var ingen som ville ta tag i problemet
få/ha tag i/på någon (lyckas) komma i kontakt med någontill slut fick de tag på henne på mobilen
få/ha tag i/på något (lyckas) komma i besittning av någotefter tre timmar på stan fick han äntligen tag på ett par snygga byxor
belagt sedan 1487–91 (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska tak; till ta
2 naturligt del­moment i serie av rytmiska rörelser
hon simmade med kraftiga tag; han drog ivriga tag på cigaretten
äv. sätt att ut­föra något arbete (vanligen fysiskt)
JFR tag 1
det är friska tag!
äv. med tanke på (snabb) arbetsinsats var­dagligt
ta ett tag med damm­sugaren
komma i tagen bli ivrig och komma igångmed någon verksamhet eller dylikt: det går knappt att hejda honom när han kommer i tagen och börjar berätta om sina år i ut­landet
ta nya tag åter gripa sig anmed något; med förnyade krafter eller dylikt: efter en tid av kriser och konflikter på skolan bestämde sig lärarkollegiet för att ta nya tag
belagt sedan 1662
3 tids­period av begränsad om­fattning vanligen om en kort stund men ibland betydligt längre
ska vi gå ut ett tag?; vänta ett tag; de har inte träffats på ett bra tag; ett tag bodde de i USA
en sak i taget en sak vid varje till­fälle
(inte) i första taget (inte) så lätt eller så snartdisk­maskinen har hållit i femton år och en så­dan tro­tjänare kastar man inte i första taget
belagt sedan början av 1500-talet Sagan om Didrik af Bern