publicerad: 2021  
tajt neutrum tajt, bestämd form och plural tajta
eller
tight neutrum tight, bestämd form och plural tighta
adjektiv
[taj´t]
var­dagligt mycket tätt åt­sittande
en tajt topp; tajta jeans
ofta bildligt, spec. väl samman­hållen
ett tajt gäng; en tajt före­ställning
spec. äv. (tids)pressad
stats­ministern hade som vanligt ett tajt schema
belagt sedan 1968; av engelska tight med samma betydelse; av samma urspr. som 1tät!!; jfr även 2dikt!!