publicerad: 2021  
tangering tangeringen tangeringar
tang·er·ing·en
substantiv
[taŋge´-] el. [tanje´-]
resultat som är exakt lik­värdigt med tidigare resultat vanligen ett rekord
tangering (av något)
en tangering av världs­rekordet
belagt sedan 1928