SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tank`spridd adjektiv tankspritt tank|­spriddsom (ofta) är allt­för försjunken i tankar för att ägna till­räcklig upp­märksamhet åt mer när­liggande ting admin.psykol.SYN.synonymdisträsynonymförströdd tankspridd som hon är har hon förlagt glas­ögonen i­genäv. om handling o.d.han gav henne en tankspridd blick över tidningensedan 1753